امروز مایل هستید چه کاری انجام دهید؟

امروز چگونه میتوانیم به شما کمک کنیم؟

اخبار

Assetto Corsa Competizione - v1.7.4 Available

Feb 26th

Dear Customers

We are happy to announce that all our Assetto Corsa Competizione Servers have been updated to the latest version v1.7.4

Thanks,
RackService

Assetto Corsa Competizione - v1.7.0 + British DLC Available

Feb 10th

Dear Customers

We are happy to announce that all our Assetto Corsa Competizione Servers have been updated to the latest version v1.7.0 + British DLC

Thanks,
RackService